Niewypłacalności wzrosną w 2022 roku o 10-15 proc.

W 2022 r. nastąpi wzrost o 10-15 proc. liczby upadłości oraz restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, po tym jak w poprzednich 12 miesiącach (bazując na danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego) doszło do 2171 przypadków niewypłacalności (wobec 1342 w 2020 r.), z czego 17 proc. to upadłości likwidacyjne, a 1,8 tys. firm weszło na drogę restrukturyzacji. Dla tej ostatniej kategorii oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2020 r., natomiast bankructw było o niemal 1/3 mniej. W samym grudniu upadłość ogłoszono wobec 26 działalności (o 3 mniej niż w listopadzie i 16 mniej niż w grudniu 2020 r.).

Komentuje Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Kolejny rok bardzo trudno prognozować skalę niewypłacalności w krajowej gospodarce z uwagi choćby na kolejne zmiany w prawie dotyczące restrukturyzacji, ale też z powodu zmienności na rynkach, napięć geopolitycznych i niepewności związanej z okresem trwania programów pomocowych dla biznesu u naszych najważniejszych partnerów handlowych.

Niestety nie ma wątpliwości co do tego, że trzeci rok pandemii przyniesie kontynuację utrudnień w działalności gospodarczej, które z nieoczekiwaną mocą pojawiły się w 2021 r. W efekcie należy liczyć się ze wzrostem niewypłacalności w zakresie co najmniej 10-15 proc. Przedsiębiorcy muszą nastawić się na rosnący koszt finansowania w związku z podwyżkami stóp procentowych, wysokie ceny energii i paliw, rosnące koszty pracy i braki wykwalifikowanej siły roboczej, jak również utrudnienia w pozyskiwaniu komponentów, przede wszystkim elektroniki, oraz surowców, m.in. drewna. Wygaszane są kolejne elementy rządowych programów pomocowych, choć zapewne nadal będą dostępne fundusze wsparcia dla szczególnie zagrożonych branż". 

Tomasz Ślagórski wiceprezes KUKE
Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"Ponowny wzrost upadłości w 2022 r. będzie wynikać z tego, że część rozpoczętych w ostatnim czasie restrukturyzacji nie przyniesie pozytywnego efektu. Trudno przesądzać, w jakim stopniu przedsiębiorcy będą korzystać ze znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu, które od grudnia zastąpiło uproszczoną restrukturyzację. Ta ostatnia procedura, obowiązująca przez półtora roku pandemii, szybko stała się najpopularniejszym instrumentem , bo pozwalała łatwo zyskać czas na uzdrowienie biznesu. Niestety była również nadużywana przez zauważalny odsetek podmiotów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować nieprawidłowości, a jednocześnie zostało stworzone z myślą o wspieraniu procesów sanacji przedsiębiorstw po ustąpieniu w gospodarce stanu pandemicznej nadzwyczajności. Zapewne częściowo z tych powodów, jak i krótkiego okresu obowiązywania ogłoszono w grudniu tylko 39 restrukturyzacji ogółem, czyli o 85,4 proc. mniej niż w listopadzie i o 73,1 proc. w ujęciu rocznym.

W europejskiej gospodarce trwa odbicie, jednak eksperci szacują, że w tym roku liczba niewypłacalności zacznie się „normalizować”, co oznacza większe ryzyko dla polskich eksporterów. Dlatego tym istotniejsze będzie korzystanie z różnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo obrotu, w tym m.in. ubezpieczeń należności handlowych".

Upadłości w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji

Na razie sygnały z zagranicy z końca ubiegłego roku są niejednoznaczne. Na brytyjskim rynku (dane dla Anglii i Walii) w IV kwartale ogłoszono ponad 4,6 tys. niewypłacalności, co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu z III kw. i o 51 proc. w skali roku oraz osiągnięcie po raz pierwszy większej liczby przypadków niż przed pandemią. Największy w tym udział miały: budownictwo (19 proc.), handel detaliczny i hurtowy z warsztatami samochodowymi oraz gastronomia i hotelarstwo (po 12 proc.). To efekt wycofania od września nadzwyczajnego wsparcia dla firm.

W Niemczech w końcu 2021 r. także przybywało z miesiąca na miesiąc wniosków od firm niezdolnych do obsługi zobowiązań finansowych (w IV kwartale nastąpił tam spadek PKB w ujęciu kwartalnym), choć w poprzednich trzech kwartałach było mniej niewypłacalności w porównaniu z 2020 r. Barometr koniunktury wśród małych i średnich firm, mierzony przez firmę doradczą EY, pokazuje, że 52 procent przedsiębiorstw z tego segmentu spodziewa się w 2022 r. poprawy sytuacji biznesowej, a co trzecie chce tworzyć kolejne miejsca pracy. Najlepiej swoje perspektywy widzą przedstawiciele branży chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej i budowlanej. Z drugiej strony są handel i przemysł motoryzacyjny.

Nie widać za to jeszcze narastania fali kłopotów dla sektora przedsiębiorstw we Francji – ocenia tamtejszy bank centralny, podając, że w 2021 r. zanotowano tam 27,3 tys. upadłości, czyli o 12,7 proc. mniej niż rok wcześniej i aż o 47 proc. mniej niż w 2019 r. Spadki zanotowano zarówno w przemyśle (-13 proc. r/r), jak i hotelarstwie i gastronomii (o 38 proc. r/r).

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

  • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
  • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle na koniec roku wzrósł do 0,52 proc. z 0,49 proc. miesiąc wcześniej (0,73 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji spadł do 1,13 proc. z 1,18 proc. w listopadzie (0,68 proc. przed rokiem).

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu roku kontynuował spadki do poziomu 0,67 proc. z 0,73 proc. notowanego miesiąc wcześniej (rok temu wynosił 1,05 proc.). Dla rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik także się obniżył – do 1,75 proc. z 1,77 proc. w listopadzie (1,17 proc. w grudniu 2020 r.).

W branży handlowej indeks upadłości zniżkował do 0,54 proc. z 0,60 proc. w listopadzie. Rok temu znajdował się na poziomie 0,67 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji spadł do 0,70 proc. z 0,75 proc. przed miesiącem (0,53 proc. rok wcześniej).

transporcie i logistyce indeks upadłości nadal spadał – do 0,47 proc. z 0,54 proc. w listopadzie i 0,88 proc. w grudniu 2020 r. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zniżkował do 0,84 proc. (z 1,05 proc. w listopadzie i 0,98 proc. przed rokiem).

Indeks upadłości w branży usługowej obniżył się z 0,91 proc. do 0,87 proc. Rok temu wynosił 0,92 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zakończył rok spadkiem do 1,89 proc. z 1,99 proc. po listopadzie. W grudniu 2020 r. sięgał 0,97 proc.

Zobacz również:

W listopadzie znaczny wzrost liczby restrukturyzacji

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne