Angola flaga

Angola
Gospodarka i rynek Angola

Luanda
Stolica
1 247 000 km² km2
Powierzchnia
35,59 mln
Liczba ludności
84,9 mld USD
PKB
2 385,1 USD
PKB per capita
3,0
Dynamika PKB
AOA
Waluta
0.0047
Średni kurs NBP
B-
Fitch:
B3
Moody’s:
B-
S&P:
6 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
121 (1-180)
Corruption Perceptions Index
(1-126)
Global Innovation Index
130 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło:

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
  1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
  2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
  3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Angola

Eksport do Angola

Udział w eksporcie Polski
null%
Najpopularniejsze eksportowane produkty

Import z Angola

Udział w imporcie Polski
null%
Najpopularniejsze importowane produkty

Saldo wymiany towarowej Polska-Angola

Pokrycie importu eksportem
null%
Import
Eksport

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

  • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
  • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Angola: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
Jest największym producentem ropy naftowej w Afryce oraz członkiem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Sektor paliwowy jest też znaczącym źródłem wartości dodanej, choć spodziewane jest stopniowe zmniejszanie jego znaczenia. Po długotrwałej wojnie domowej zakończonej w 2002 r. kraj notował jeden z wyższych wskaźników wzrostu PKB na świecie, jednak w okresie 2016-2020 r. był pogrążony w recesji. W 2022 r. wzrost gospodarczy wyniósł 3 proc. Na podobnym poziomie ma pozostawać w kolejnych latach. Reformy przeprowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat poprawiły zarządzanie makroekonomiczne i zarządzanie sektorem publicznym.
Słabe strony rynku
Do problemów wciąż należy korupcja i bariery dla inwestycji w sektorze prywatnym. Na lata 2023-2027 zapowiadany jest Narodowy Plan Rozwoju, który ma zmniejszyć udział sektora naftowego. Zakłada on m.in. zwiększenie przejrzystości w zakresie zamówień publicznych oraz realizowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne