Tajlandia gospodarka - najważniejsze informacje
Tajlandia flaga

Tajlandia
Gospodarka i rynek Tajlandii

Bangkok
Stolica
513 128 km2
Powierzchnia
69,8 mln
Liczba ludności
509,2 mld USD
PKB
7 295 USD
PKB per capita
-7,2%
Dynamika PKB
THB
Waluta
0.1079
Średni kurs NBP
BBB+
Fitch:
Baa1
Moody’s:
BBB+
S&P:
3 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
104 (1-180)
Corruption Perceptions Index
44 (1-126)
Global Innovation Index
42 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2020 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Tajlandia

948,3 mln PLN

Eksport do Tajlandii

Udział w eksporcie Polski
0,1%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
 3. Tworzywa sztuczne
3 921,9 mln PLN

Import z Tajlandii

Udział w imporcie Polski
0,4%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Przyrządy i aparatura
 3. Tworzywa sztuczne
-2 973,6 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Tajlandia

Pokrycie importu eksportem
24,0%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Tajlandia: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Ze stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, gospodarką opartą na wolnej przedsiębiorczości i proinwestycyjną polityką Tajlandia jest silnie uzależniona od handlu międzynarodowego, a eksport stanowi ok. dwóch trzecich PKB. Eksport obejmuje elektronikę, produkty rolne, samochody i części oraz przetworzoną żywność.

 • Przemysł i usługi wytwarzają około 90 proc. PKB. Rozdrobniony sektor rolny dostarcza 10 proc. PKB, ale zatrudnia około jednej trzeciej siły roboczej. W usługach istotną rolę odgrywa turystyka.

Słabe strony rynku
 • Pandemia koronawirusa spowodowała spadek PKB, któremu rząd starał się przeciwdziałać zwiększając wydatki publiczne. W ramach wsparcia rozwoju i inwestycji władze planują na lata 2020-2027 projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego o wartości 33 mld dol.

 • Ograniczeniem dla wzrostu gospodarczego jest wysokie zadłużenie gospodarstw domowych, które hamuje wzrost konsumpcji.

 • Poziom postrzeganej korupcji jest wysoki. Tajlandia ma duży udział szarej strefy.

 • Kraj ma ustrój monarchii konstytucyjnej, jednak sytuacja polityczna jest dość niestabilna.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne