Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Zabezpieczamy terminową spłatę kredytu udzielonego zagranicznemu nabywcy polskich towarów lub usług. Nasze ubezpieczenie zabezpiecza bank przed brakiem spłaty kredytu lub opóźnieniach w płatnościach będących następstwem wystąpienia ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego. W zależności od preferencji banku oferujemy zabezpieczenie w formie klasycznego ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Dla kogo?

Rozwiązanie skierowane jest do polskich lub zagranicznych banków finansujących kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym realizowane przez polskich eksporterów.

Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są korzyści dla banku?

 1. Umożliwiamy bezpieczne finansowanie przez bank kontraktu eksportowego kredytem z okresem spłaty dwóch i więcej lat.
 2. Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata (zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa).
 3. Wypłata odszkodowania dokonywana jest w walucie umowy kredytowej.
 4. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 5. Polisa ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie uprawniające banki do pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych dla określonej umowy do 100% sumy ubezpieczenia.
 6. Umożliwiamy ubezpieczenie międzynarodowych projektów eksportowych realizowanych przez eksporterów z kilku krajów w ramach jednej polisy.
 7. Umożliwiamy ubezpieczenie ryzyka na etapie produkcji.
 8. Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.
 9. Ułatwiamy dostęp do Programu DOKE prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak to działa?

Kredyt dla nabywcy to kredyt udzielany przez bank eksportera importerowi na zakup towarów lub usług realizowanych w ramach kontraktu eksportowego. Kredyt może być udzielony bezpośrednio zagranicznemu kontrahentowi polskiego eksportera lub bankowi zagranicznego odbiorcy (w formule „bank-to-bank”). Transze kredytu są wypłacane na rzecz polskiego eksportera, po przedstawieniu z góry określonych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań kontraktowych. Następnie kredyt, po zakończeniu realizacji dostaw lub usług, jest spłacany przez importera z wydłużonym terminem spłaty. Maksymalny okres spłaty zależy od rodzaju projektu i średnio wynosi od 5 do 10 lat. 

Schemat ubezpieczenia kredytu dla nabywcy

Schemat ubezpieczenia kredytu dla nabywcy z udziałem banku importera

Schemat ubezpieczenia kredytu dla nabywcy z udziałem banku importera

Shop in Poland

Shop in Poland to inicjatywa eksportowa zapewniająca polskim dostawcom dostęp do zagranicznych nabywców polskich produktów, technologii i usług. Dowiedz się więcej o roli banku w Shop in Poland.

Jakie są warunki współpracy?

 • Ubezpieczenie dostępne jest dla polskich lub zagranicznych banków finansujących kontrakty eksportowe realizowane przez polskich eksporterów (firmy z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Finansowane kontrakty powinny dotyczyć towarów i usług o charakterze inwestycyjnym (maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, usług budowlanych itp.).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt (wraz z odsetkami) o okresie spłaty dwóch lub więcej lat udostępniony przez bank finansujący zagranicznemu kontrahentowi polskiego eksportera, lub jego bankowi, z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego kontraktu eksportowego. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również prowizje bankowe oraz kredyt na finansowanie składki ubezpieczeniowej.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD

Masz pytania na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Krzysztof Kwaterski

+48 603 132 660

krzysztof.kwaterski@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne