Bank Pekao S.A. i KUKE wspólnie zaoferują eksporterom nowe rozwiązania

Bank Pekao i KUKE podpisały porozumienie, mające na celu wdrożenie nowych produktów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w ramach nowego systemu wsparcia eksportu, dzięki któremu klienci Banku będą mieli zapewnioną nie tylko bezpieczną wymianę handlową, ale otrzymają dodatkowe instrumenty przyczyniające się do rozwoju ich działalności eksportowej.

Współpraca pomiędzy Bankiem Pekao a KUKE

Pekao S.A. współpracuje z KUKE od 2018 roku, korzystając z produktów ubezpieczeniowych w zakresie wspierania polskich eksporterów zarówno w obszarze finansowania handlu, jak i eksportu krajowych dóbr i usług. Rozwój współpracy pomiędzy Bankiem a KUKE zaowocował w minionych latach korzystaniem przez Pekao z pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych, dostępnych w ramach systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu klienci Banku zyskali kolejną możliwość zaistnienia na rynkach zagranicznych, realizując liczne kontrakty o istotnym znaczeniu i wartości dla rozwoju prowadzonych przez nich biznesów. 

Zobacz także:

Bank Pekao S.A. i KUKE wspierają budowę tłoczni gazu w Estonii przez polską firmę

Bank Pekao S.A. z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Nowe rozwiązania dla eksporterów

Celem podpisanego dziś przez Pekao S.A. i KUKE porozumienia jest wdrożenie nowego systemu wsparcia eksportu, a tym samym zapewnienie polskim przedsiębiorcom – klientom Banku dalszej bezpiecznej wymiany handlowej zarówno w kraju, jak i za granicą oraz dostarczenie im nowych instrumentów, rozszerzających wachlarz możliwości finansowania rozwoju ich działalności eksportowej. Wdrożenie nowego systemu wsparcia eksportu, dostosowanego do potrzeb przedsiębiorców, jak też instytucji finansujących, umożliwi polskim eksporterom korzystanie z instrumentów finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej, do których szerokiego dostępu nie mają póki co ich konkurenci z krajów Unii Europejskiej. 

Od lewej: Jerzy Kwieciński (wiceprezes zarządu Pekao S.A.), Leszek Skiba (prezes zarządu Pekao S.A.), Janusz Władyczak (prezes zarządu KUKE) i Katarzyna Kowalska (wiceprezes zarządu KUKE)

Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.:

"Pekao od lat niezwykle intensywnie wspiera swoich klientów w zagranicznej działalności biznesowej. Umożliwiamy im bowiem korzystanie z szerokiego portfolio produktów oraz usług finansowych, wnosząc tym samym wkład w rozwój siły polskiego eksportu i umacnianie siły marki Made in Poland na świecie. Jest to element biznesowego DNA Banku Pekao od początku jego istnienia. Zacieśnienie współpracy z KUKE z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na aktywności zagraniczne naszych klientów, którym będziemy mogli zaproponować rozwiązania jeszcze pełniej odpowiadające ich potrzebom".

Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej:

"Jednym z filarów strategii biznesowej naszego Banku jest zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, w tym ekspansji międzynarodowej krajowych przedsiębiorstw. Porozumienie zawarte pomiędzy Pekao S.A. a KUKE to kolejny krok na drodze do realizacji tego celu. Podpisane dziś memorandum sprawi, że w naszej ofercie – obok klasycznych produktów finansowania zagranicznych polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym – znajdą się również kredyty przeznaczone na finansowanie inwestycji krajowych, generujących eksport, zabezpieczone przez KUKE gwarancjami ubezpieczeniowymi czy też instrumenty finansowania dłużnego przeznaczone na zakup aktywów zagranicznych, korzystające ze wsparcia w postaci polisy ubezpieczeniowej. W ramach finansowania działalności obrotowej, związanej z realizacją kontraktów eksportowych, będziemy mogli zaoferować także produkty kredytowe finansujące łańcuch dostaw z zabezpieczeniem w postaci gwarancji".

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE:

„Polskie firmy za pośrednictwem banków zyskują możliwości zwiększające ich przewagi w rywalizacji na międzynarodowych rynkach, otrzymując dostęp do wyższych i atrakcyjniejszych cenowo kredytów na rozbudowę swojego potencjału eksportowego. Zyskują na tym wszystkie strony, w tym cała polska gospodarka i to w sytuacji istotnej niepewności na rynku wywołanej trwającą pandemią, problemami z zapewnieniem dostaw komponentów czy cenową huśtawką surowców i materiałów. Klienci Pekao S.A. otrzymują dzięki współpracy Banku z KUKE kompletny zestaw narzędzi, który zapewni im na lata bezpieczne finansowanie transakcji handlowych, transakcji przejęć na innych rynkach oraz inwestycji w kraju i za granicą”.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne