Kazachstan gospodarka - najważniejsze informacje
Kazachstan flaga

Kazachstan
Gospodarka i rynek Kazachstanu

Nur-Sułtan
Stolica
2 724 900 km2
Powierzchnia
19,6 mln
Liczba ludności
221,5 mld USD
PKB
11 290,9 USD
PKB per capita
3,2%
Dynamika PKB
KZT
Waluta
0.0089
Średni kurs NBP
BBB
Fitch:
Baa2
Moody’s:
BBB-
S&P:
5 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
93 (1-180)
Corruption Perceptions Index
81 (1-126)
Global Innovation Index
71 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2023 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Kazachstan

3 712,4 mln PLN

Eksport do Kazachstanu

Udział w eksporcie Polski
0,3%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Produkty przemysłu chemicznego
 2. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 3. Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
4, 324,0 mln PLN

Import z Kazachstanu

Udział w imporcie Polski
0,4%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Produkty mineralne
 2. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
 3. Artykuły spożywcze
-611,5 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Kazachstan

Pokrycie importu eksportem
85,9%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Kazachstan: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Bogate zasoby naturalne (ropa naftowa, gaz oraz wiele innych mniej lub bardziej rzadkich minerałów takich jak uran, chrom, cynk czy ołów), a co za tym idzie dobrze rozwinięty sektor górniczy i wydobywczy.
 • Podstawą gospodarki Kazachstanu jest sektor wydobycia węglowodorów. Wiąże się to z uzależnieniem od cen ropy naftowej, które jest ograniczane dzięki NFRK (Narodowy Fundusz Republiki Kazachstanu). Transfery z NFRK stanowiły w ostatnich latach ponad 20 proc. wpływów budżetowych. W 2020 r. były rekordowe, przekroczyły 40 proc., w kolejnych latach mają się zmniejszać. Wpływy z eksportu ropy naftowej są przeznaczane na wsparcie innych sektorów gospodarki, jak rolnictwo czy przetwórstwo.
 • Strategiczne położenie geograficzne pomiędzy Europą, Rosją a Chinami sprawia, że Kazachstan jest ważnym hubem transportowym na Nowym Jedwabnym Szlaku.
 • Przyjazny klimat inwestycyjny na tle innych państw regionu.
 • Ruch bezwizowy dla obywateli Polski. 
Słabe strony rynku
 • Konsekwencją protestów społecznych ze stycznia 2022 roku (brutalnie stłumionych przez władze ze wsparciem sił wojskowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, przede wszystkim rosyjskich) jest utrata przez Kazachstan miana najbardziej stabilnego państwa Azji Środkowej.
 • Eksport do Kazachstanu jest utrudniony poprzez wysokie bariery pozataryfowe.
 • Problemem jest słabość instytucji (sądownictwo, wysoki poziom korupcji).

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne