BOŚ i KUKE wspierają inwestycje polskich eksporterów

Bank Ochrony Środowiska i KUKE podpisały umowę, która zapewni klientom banku dostęp do nowatorskiego rozwiązania ubezpieczeniowego wspierającego rozwój ich potencjału eksportowego.

Gwarancje KUKE zabezpieczą kredyty inwestycyjne udzielane eksporterom

Porozumienie między Bankiem Ochrony Środowiska a KUKE obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla kredytów udzielanych eksporterom. Instrumenty te, mając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczają bankowi do 80 proc. wartości kredytu udzielonego na realizację inwestycji w Polsce, ale przeznaczone są na zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

„Realizując swoją misję, Bank Ochrony Środowiska stale poszerza ofertę produktową, troszcząc się również o firmy, które już są eksporterami lub dopiero rozważają zagraniczną ekspansję. Zielona transformacja to nie tylko wyzwanie, ale również duża rynkowa szansa dla polskich przedsiębiorstw. Odnawialne źródła energii i inne zielone technologie to perspektywiczny rynek, na którym wciąż jest miejsce dla nowych graczy”.

Robert Kasprzak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska

Obie instytucje zamierzają także edukować polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości internacjonalizacji działalności, jak również wspierać ich w znajdowaniu partnerów handlowych bądź ciekawych projektów na zagranicznych rynkach, w których mogą uczestniczyć jako dostawcy czy podwykonawcy. 

„Polscy eksporterzy wyszli z pandemii w dobrej kondycji, poszerzając rynki zbytu i potwierdzając atrakcyjność swojej oferty. Niestety rosyjska agresja na Ukrainę istotnie pogorszyła perspektywy dla międzynarodowej wymiany odbudowującej się po pandemii. WTO niedawno obniżyła znacząco prognozy wzrostu globalnego handlu, który ma wynieść w tym roku zaledwie 3 proc. Ale nawet w tak niekorzystnym otoczeniu polskie towary mają szanse przebić się do kolejnych odbiorców na różnych kontynentach. Wspólna oferta finansowania rozwoju polskich eksporterów przez BOŚ i KUKE z pewnością ułatwi im konkurowanie w międzynarodowym otoczeniu, ponieważ niewiele państw zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych, które zaczynają się już od wspierania inwestycji na rodzimym rynku. Jesteśmy gotowi na współpracę i z małymi firmami i z największymi przedsiębiorstwami z całego przekroju polskiego gospodarki, które chcą poczynić inwestycje zwiększające ich moce produkcyjne czy polepszające warunki do dalszego wzrostu. Mamy również nadzieję na wiele transakcji związanych z zieloną transformacją, w których finansowaniu BOŚ się specjalizuje, a które obecnie nie tylko w Polsce cieszą się ogromną popularnością”.

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Kto może skorzystać z gwarancji

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami lub w BOŚ finansują swoje inwestycje krajowe, mające generować eksport. Oznacza to, że albo:

  • projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów z tych samych wybranych okresów;

  • lub inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport.
Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, którego kwota nie może być niższa niż 5 mln zł.

Od lewej: Robert Kasprzak, Wojciech Hann, Janusz Władyczak oraz Katarzyna Kowalska.

System wsparcia eksportu

Gwarancje ubezpieczeniowe dla kredytów na inwestycje krajowe generujące eksport należą do wprowadzonego w ubiegłym roku systemu wsparcia eksportu, który umożliwia bankom zabezpieczanie różnych rodzajów finansowania udzielanych eksporterom. W jego skład wchodzą gwarancje i ubezpieczenia do m.in. kredytów obrotowych dla eksporterów bądź kredytów akwizycyjnych lub finansujących inwestycje bezpośrednie dokonywane przez polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

W ramach jednego z najbardziej kompleksowych w Europie systemów wsparcia eksportu KUKE wprowadziła nowe instrumenty oraz zmodyfikowała ofertę istniejących rozwiązań. Oprócz wymienionych wcześniej dostępne są m.in. gwarancje spłaty zobowiązań wobec dostawców tak istotne w poszukiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia oraz gwarancje na finansowanie łańcucha dostaw, które pomagają eksporterom m.in. pozyskiwać w bankach i firmach faktoringowych dodatkowe środki. Z kolei w ramach programu Shop in Poland KUKE aktywnie poszukuje polskich przedsiębiorców chętnych do uczestniczenia poprzez eksport towarów czy usług – „bez wychodzenia z domu” – w projektach infrastrukturalnych w najodleglejszych zakątkach świata, w które ubezpieczyciel angażuje się finansowo. W odniesieniu do wszystkich rozwiązań uproszczono procedury i wymogi dokumentowe, poszerzono zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania.

Korzystanie z tych instrumentów wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami, jak i kontrahentami, umożliwiając znaczne zwiększanie skali działania. Z nowej oferty KUKE skorzystało wiele firm z różnych branż, od automotive, stalowej, poprzez spożywczą, chemiczną, a na stoczniowej kończąc.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne