KUKE otwiera polskim eksporterom drzwi do projektów z arabskimi partnerami

KUKE podpisała z Etihad Credit Insurance (ECI) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich umowę dotyczącą wzajemnej reasekuracji transakcji finansowania eksportu. Dzięki temu liczba takich porozumień łączących KUKE z jej odpowiednikami na świecie wzrosła do 17. Uroczystość miała miejsce w Dubaju podczas spotkania Komitetu Klubu Praskiego Unii Berneńskiej, skupiającego agencje kredytów eksportowych z Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wchodu, Azji Centralnej i Afryki.

Umowa oznacza, że KUKE może m.in. reasekurować kredyty finansujące polskie dostawy w ramach większych projektów eksportowych ubezpieczanych przez partnera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. ECI jest wiodącą instytucją w regionie Zatoki Perskiej, ubezpieczającą liczne transakcje handlowe i inwestycyjne na rynkach Azji i Afryki. 

Janusz Władyczak, przezes KUKE:

„W bardzo krótkim czasie w relacjach z ECI przeszliśmy od deklaracji do fazy praktycznego działania. Zaledwie dwa miesiące temu zawarliśmy ogólną umowę o współpracy w wymianie informacji na temat projektów, którymi mogą być zainteresowani eksporterzy z kraju partnera, a także o dzieleniu się doświadczeniem w odzyskiwaniu należności czy wiedzą o sytuacji ekonomicznej podmiotów na różnych rynkach. Od teraz możemy już przejmować część ryzyka w transakcjach, w których uczestniczą eksporterzy z naszych krajów. Stanowić to będzie dużą pomoc dla polskich eksporterów współpracujących na rynkach trzecich z emirackimi kooperantami. Łatwiej im będzie dołączać do konsorcjów w ramach międzynarodowych projektów oraz pozyskiwać na atrakcyjnych warunkach finansowanie, a potem sprawnie je ubezpieczać. Udział KUKE w transakcji oznacza, że polskie banki mogą chętniej pożyczać pieniądze krajowym firmom na zagraniczną ekspansję. Umowa ta działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączać dostawy częściowo realizowane przez podmioty emirackie ubezpieczane przez ECI."

Na kontrahentów z ZEA przypada najwięcej ubezpieczonych przez KUKE transakcji w handlu z krajami znad Zatoki Perskiej. Polskie firmy potrafiły znaleźć tam nabywców na bardzo szeroki asortyment swojej produkcji, m.in.: słodycze, napoje, mięso, sprzęt oświetleniowy, produkty chemiczne, wykładziny, armatury, kosmetyki. W 2018 r. KUKE ubezpieczyła transakcję sprzedaży wyprodukowanych w polskich zakładach koncernu Alstom wagonów metra, które trafiły do Dubaju. Jak podawaliśmy w raporcie KUKE i SpotData podsumowującym 30 lat polskiego eksportu, w latach 2001–2020 wartość wysłanych towarów do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu zwiększyła się z ok. 0,5 do 5,1 mld dolarów, a ich udział w polskim eksporcie wzrósł z 1,2 do 2,2 proc. Zdaniem ekspertów, wysokie ceny ropy i gazu pozytywnie wpływają na import w regionie, na czym mogą skorzystać również polskie firmy.

Spośród umów KUKE o reasekuracji z innymi agencjami kredytów eksportowych sześć zawarto z instytucjami spoza UE: Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i teraz ZEA. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne