Grecja gospodarka - najważniejsze informacje
Grecja flaga

Grecja
Gospodarka i rynek Grecji

Ateny
Stolica
4 381 376 km2
Powierzchnia
10,6 mln
Liczba ludności
211,5 mld USD
PKB
20 287,7 USD
PKB per capita
5,6%
Dynamika PKB
EUR
Waluta
4.3376
Średni kurs NBP
BB+
Fitch:
Ba1
Moody’s:
BB+
S&P:
0 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
59 (1-180)
Corruption Perceptions Index
42 (1-126)
Global Innovation Index
107 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2023 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Grecja

4 569,7 mln PLN

Eksport do Grecji

Udział w eksporcie Polski
0,4%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Artykuły spożywcze
 3. Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
2 589,0 mln PLN

Import z Grecji

Udział w imporcie Polski
0,3%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
 2. Produkty przemysłu chemicznego
 3. Produkty pochodzenia roślinnego
1 980,7 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Grecja

Pokrycie importu eksportem
177%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Grecja: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Wysyko rozwinięty ektor turystyczny.
 • W ostatnim czasie w Grecji wprowadzono szereg reform ułatwiających prowadzenie biznesu: m.in. zmiany w prawie upadłościowym, ułatwienia dotyczące inwestycji, prywatyzację sektora energetycznego.
Słabe strony rynku
 • Rozrzutność rządów przed globalnym kryzysem finansowym i głęboki kryzys gospodarczy, który był jego następstwem w połączeniu z koniecznością ratowania sektora bankowego spowodował, że Grecja ma – w proporcji do PKB – jeden z najwyższych wskaźników długu publicznego. W czasie kryzysu wymagała restrukturyzacji zadłużenia i wsparcia ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej. Obecnie rząd jest w stanie obsługiwać dług dzięki rekordowo niskim stopom procentowym w strefie euro oraz dzięki temu, że uczestniczy w skupie obligacji prowadzonym przez EBC i banki centralne unii walutowej.

 • Kolejny kryzys – wywołany przez koronawirusa – znów spowodował duży spadek PKB, co wiąże się z faktem, że najważniejszym działem greckiej gospodarki jest turystyka, a w trakcie pandemii ta działalność została wstrzymana.
 • Czynnikiem ryzyka jest wzrost napięcia w stosunkach z Turcją.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne