Irlandia gospodarka - najważniejsze informacje
Irlandia flaga

Irlandia
Gospodarka i rynek Irlandii

Dublin
Stolica
70 273 km2
Powierzchnia
5,09
Liczba ludności
499,0 mld USD
PKB
97 316,9 USD
PKB per capita
9,4%
Dynamika PKB
EUR
Waluta
4.2649
Średni kurs NBP
AA
Fitch:
Aa3
Moody’s:
AA-
S&P:
0 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
11 (1-180)
Corruption Perceptions Index
22 (1-126)
Global Innovation Index
3 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2023 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Irlandia

4 320,4 mln PLN

Eksport do Irlandii

Udział w eksporcie Polski
0,4%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Artykuły spożywcze
 3. Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
5 753,8 mln PLN

Import z Irlandii

Udział w imporcie Polski
0,6%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Produkty przemysłu chemicznego
 2. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 3. Przyrządy i aparatura
-1 433,4 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Irlandia

Pokrycie importu eksportem
75,1%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Irlandia: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Niewielka, nowoczesna gospodarka, w znacznej mierze oparta na handlu.

 • Irlandia to jedno z głównych miejsc lokowania europejskich central przez międzynarodowe (zwłaszcza amerykańskie) korporacje, czemu sprzyja preferencyjny system podatkowy. Pozycję Irlandii na tym polu wzmocnił brexit. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawiło, że ulokowane w Londynie instytucje finansowe straciły możliwość działania na terenie całej UE na zasadzie jednolitego paszportu. Bliskość geograficzna i językowa skłoniła część banków, ubezpieczycieli do przeniesienia głównych unijnych siedzib do Irlandii.
 • W związku z pandemią władze wprowadziły jedne z najostrzejszych ograniczeń mobilności. Mimo to gospodarka urosła w 2020 r. o ponad 3 proc. Sektory krajowe zanotowały spadki rzędu 10 proc., prawie 20-proc. zanotowały branże zorientowane na rynki zagraniczne, jak IT i farmaceutyka. Pomimo dużego programu pomocowego deficyt finansów publicznych wyniósł tylko ok. 5 proc. To zasługa utrzymywania się wysokich wpływów podatkowych.
Słabe strony rynku
 • Negatywny wpływ na sytuację gospodarczą może mieć propozycja, sformułowana przez najbardziej rozwinięte gospodarki skupione w grupie G-7, wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego od firm na poziomie 15 proc. (stawka w Irlandii to 12,5 proc.).

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne