Litwa gospodarka - najważniejsze informacje
Litwa flaga

Litwa
Gospodarka i rynek Litwy

Wilno
Stolica
65 300 km2
Powierzchnia
2,8 mln
Liczba ludności
52,5 mld USD
PKB
18 535 USD
PKB per capita
2,4%
Dynamika PKB
EUR
Waluta
4.2699
Średni kurs NBP
A
Fitch:
A2
Moody’s:
A+
S&P:
0 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
34 (1-180)
Corruption Perceptions Index
34 (1-126)
Global Innovation Index
20 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2023 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Litwa

15 959,4 mln PLN

Eksport do Litwy

Udział w eksporcie Polski
1,5%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
 3. Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
6 666,3 mln PLN

Import z Litwy

Udział w imporcie Polski
0,7%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Produkty mineralne
 2. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
 3. Produkty przemysłu chemicznego
9 293,1 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Litwa

Pokrycie importu eksportem
239%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2019 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Litwa: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Litwa, która weszła do Unii Europejskiej razem z Polską w maju 2004 r., od stycznia 2015 r. jest członkiem strefy euro. To jedna z najmniejszych unijnych gospodarek o strategicznym położeniu geograficznym – jako kraj tranzytowy pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią (ale też dla rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego).

 • Litwa jest silnie związana ze swoimi sąsiadami. System bankowy jest zdominowany przez banki ze Skandynawii. Znaczącymi inwestorami są PKN Orlen oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń. W sektorze finansowym regulatorzy sprzyjają rozwojowi branży fintech.

 • Pandemia nie odbiła się mocno na gospodarce – już w I kwartale 2021 r. wróciła ona do poziomu sprzed pojawienia się koronawirusa. W najbliższych latach litewska gospodarka będzie korzystać z napływu unijnych pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy i perspektywy finansowej 2021-2027. W tym czasie Litwa otrzyma m.in. ponad 550 mln euro w związku z zamknięciem elektrowni atomowej w Ignalinie.

Słabe strony rynku
 • Po akcesji do UE i wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który odcisnął mocne piętno na gospodarce, miała miejsce duża fala emigracji, co do dzisiaj negatywnie przekłada się na sytuację na rynku pracy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne