Rumunia gospodarka - najważniejsze informacje
Rumunia flaga

Rumunia
Gospodarka i rynek Rumunii

Bukareszt
Stolica
238 391 km2
Powierzchnia
19 mln
Liczba ludności
232,2 mld USD
PKB
12 189 USD
PKB per capita
4,6%
Dynamika PKB
RON
Waluta
0.8582
Średni kurs NBP
BBB-
Fitch:
Baa3
Moody’s:
BBB-
S&P:
3 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
63 (1-180)
Corruption Perceptions Index
47 (1-126)
Global Innovation Index
53 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2023 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Rumunia

22 289,6 mln PLN

Eksport do Rumunii

Udział w eksporcie Polski
2,1%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Artykuły spożywcze
 3. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
9 702,1 mln PLN

Import z Rumunii

Udział w imporcie Polski
1,0%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 3. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
12 587,5 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Rumunia

Pokrycie importu eksportem
230%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Rumunia: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • W styczniu 2022 r. kraj będzie obchodzić 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. W tym czasie PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) urósł z 44 proc. średniej unijnej do niemal 70 proc. (dane za 2019 r.).

 • Przemysł, którego wartość dodana na początku minionej dekady odpowiadał za ponad 30 proc. PKB, skurczył się w 2020 r. do mniej niż 20 proc. Wzrosło znaczenie sektora usługowego. Według międzynarodowych organizacji perspektywy rozwoju gospodarczego w najbliższych latach będą zależały od wykorzystania funduszy unijnych, ale także od usprawnień w procesie zamówień i inwestycji publicznych oraz od poszerzenia bazy podatkowej.

 • Na korzyść polskich przedsiębiorstw, które chciałyby zaistnieć na rumuńskim rynku przemawia dobra marka Polski w Rumunii (doceniana jest udana transformacja, ale przyczyniają się do tego również działające tam polskie firmy), a także konkurencyjność cenowa polskich produktów.

Słabe strony rynku
 • Problemy demograficzne polegające na spadku wskźnika urodzeń i odpływie dobrze wykształconej młodzieży za granicę.
 • Duże dysproporcje regionalne w edukacji, szkoleniu zawodowym, ochronie zdrowia i transporcie.
 • Duża szara strefa w gospodarce.
 • Nieefektywny sektor rolny. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne