Szwecja gospodarka - najważniejsze informacje
Szwecja flaga

Szwecja
Gospodarka i rynek Szwecji

Sztokholm
Stolica
449 964 km2
Powierzchnia
10,5 mln
Liczba ludności
529,1 mld USD
PKB
50 339 USD
PKB per capita
-4,7%
Dynamika PKB
SEK
Waluta
0.3679
Średni kurs NBP
AAA
Fitch:
Aaa
Moody’s:
AAA
S&P:
0 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
3 (1-180)
Corruption Perceptions Index
2 (1-126)
Global Innovation Index
21 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2020 r.)

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
 1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
 2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
 3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Szwecja

31 150,1 mln PLN

Eksport do Szwecji

Udział w eksporcie Polski
2,9%
Najpopularniejsze eksportowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 3. Artykuły przemysłowe różne
16 381,4 mln PLN

Import z Szwecji

Udział w imporcie Polski
1,6%
Najpopularniejsze importowane produkty
 1. Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 2. Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 3. Metale nieszlachetne i artykuły z nich
14 768,7 mln PLN

Saldo wymiany towarowej Polska-Szwecja

Pokrycie importu eksportem
190%
Import
Eksport
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020 r.)

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Szwecja: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
 • Szwecja to mała, otwarta i konkurencyjna gospodarka o wysokim poziomie rozwoju.

 • Kraj pozostaje poza strefą euro w dużej mierze w związku z obawami, że przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej miałoby negatywne skutki dla rozbudowanego systemu opieki społecznej.

 • Szwecja weszła w okres pandemii ze znaczącymi buforami, więc recesja w 2020 r. była stosunkowo płytka. Spadek produkcji był ograniczany przez znaczne wsparcie dochodów i płynności, ale też strukturę gospodarki.

Słabe strony rynku
 • Kraj miał inną strategię epidemiczną niż większość państw zachodnich: mniejsze rygory spowodowały, że z początku kraj nie został dotknięty przez problemy gospodarcze. Zmieniło się to w drugiej połowie 2020 r. Pogorszenie koniunktury wpłynęło szczególnie na młodzież i ludność obcego pochodzenia – ich trudna sytuacja na rynku pracy to jeden z głównych problemów gospodarki, w połączeniu z sytuacją na rynku mieszkaniowym.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne