Nowe wsparcie dla eksporterów – KUKE i BGK rozszerzają współpracę

KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego i podpisały umowę rozszerzającą współpracę o oferowanie eksporterom nowych instrumentów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych wspierających ich inwestycje i ekspansję zagraniczną.

Oferta BGK wzbogaciła się o najnowsze rozwiązania z systemu wsparcia eksportu KUKE. Dzięki nim firmy już aktywne na zagranicznych rynkach bądź planujące taką działalność będą mogły pozyskać na atrakcyjnych warunkach m.in. finansowanie dla krajowych inwestycji służących zwiększaniu potencjału eksportowego. 

Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK, polskiego banku rozwoju:

"Wspólnie z KUKE od 2009 roku wspieramy działalność polskich firm na arenie międzynarodowej. W efekcie jesteśmy z polskimi przedsiębiorcami już na 76 rynkach. Rozszerzenie naszej współpracy o wprowadzenie kredytów eksportowych ma na celu dalszy rozwój eksportu polskich towarów i usług. Podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży czy lokalizacji projektu. Wspieramy eksport zarówno do krajów określanych jako bezpieczne, jak i na rynki podwyższonego ryzyka, ale perspektywiczne. Naszymi działaniami wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą".

KUKE Bank Gospodarstwa Krajowego
Od lewej: Katarzyna Kowalska (wiceprezes KUKE), Janusz Władyczak (prezes KUKE), Paweł Nierada (pierwszy wiceprezes BGK) i Włodzimierz Kocon (wiceprezes BGK)

BGK od wielu lat współpracuje z KUKE, a nowe rozwiązania produktowe ukierunkowane na rozbudowę potencjału eksportowego idealnie wpisują się w oczekiwania polskich przedsiębiorstw.

Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej w BGK:

"Gwarancja KUKE zabezpieczy spłatę nawet 80 proc. wartości kredytu, dzięki czemu BGK może zaoferować np. większy limit kredytowy i wydłużyć okres finansowania. Dotychczasowe rozwiązania gwarancyjno-ubezpieczeniowe koncentrowały się przede wszystkim na finansowaniu kontraktów eksportowych, podczas gdy rozszerzona oferta KUKE umożliwia nie tylko finansowanie inwestycji w Polsce, ale również za granicą, w tym transakcje M&A. Tego typu finansowania będą z pewnością powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców, co pozwoli im na większy optymizm w realizacji planów ekspansji zagranicznej".

Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcom sfinansowanie m.in. przygotowania do eksportu, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn, dzięki którym powstanie eksportowane dobro lub usługa. Dadzą też możliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytu przeznaczonego na inwestycje zagraniczne, np. przejęcie dotychczasowego konkurenta czy akwizycję zakładu produkcyjnego. Narzędzia oferowane przez obie instytucje rozwoju jeszcze skuteczniej będą wspierać polskich eksporterów w wymagającym otoczeniu pandemicznym i przy silnej presji konkurencyjnej. Rodzimy eksport wykazuje niezwykłą odporność na liczne trudności, a Polska przez ostatnie dwa lata istotnie zwiększyła swój udział w międzynarodowym handlu.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE:

"Cieszymy się, że nasze najnowsze rozwiązania – obok banków komercyjnych – zaczyna właśnie oferować BGK. O tym, jak ważna jest współpraca obu instytucji rozwoju krajowi producenci wielokrotnie przekonywali się realizując zagraniczne projekty inwestycyjne. Teraz będą mieli dostępne instrumenty, dzięki którym finansowanie ich rozwoju w kraju, czy aktywności poza nim, niezależnie od wybranej destynacji, będzie na wyciągnięcie ręki. Mamy ambicje i możliwości, by aktywniej wzmacniać pozycję polskiego kapitału na zewnątrz, czy to przez przejęcia czy inwestycje typu greenfield. Warto wykorzystać ten czas rynkowych zawirowań i przy użyciu dostępnych instrumentów wzmacniać nasze firmy, by na trwałe zagościły na obcych rynkach". 

Minimalna wartość kredytu dla eksportera gwarantowanego przez KUKE to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi 14 lat. Inne gwarancje uwzględnione w nowej umowie między BGK a KUKE dotyczą finansowania obrotowego dla eksporterów, zabezpieczenia płatności dla poszczególnych dostawców lub całych łańcuchów dostaw. Dotyczą również regwarancji kontraktowych bądź finansowania oraz refinansowania zagranicznych nabywców polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym.

Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE:

"Współpraca z BGK układa się od wielu lat znakomicie i mamy nadzieję, że klienci banku już wkrótce na szeroką skalę zaczną korzystać z nowych narzędzi udostępnionych przez KUKE. Warto podkreślić, że są to unikatowe rozwiązania na skalę europejską. Ich wykorzystanie może zapewnić naszym eksporterom wyraźną przewagę w rywalizacji z dostawcami z innych krajów. Zyska na tym również sam bank poprzez ograniczenie ryzyka bądź zwiększenie klientom dostępnej puli kredytów. Przy szybko rosnących kosztach finansowania zmniejsza się zdolność kredytowa firm, co mogłoby zagrozić realizacji niektórych projektów inwestycyjnych. Użycie gwarancji KUKE ten problem niweluje. W naszej ofercie są jeszcze inne instrumenty, które zapewnią gładkie i bezpieczne prowadzenie biznesu w kraju i na zagranicznych rynkach, np. gwarancje płatnicze i ubezpieczenie kredytów akwizycyjnych".

Od 2009 r. KUKE gwarantowała ubezpieczenie wszystkich umów kredytowych, które BGK podpisywał z przedsiębiorcami w rządowym Programie Finansowe Wspieranie Eksportu. Od początku trwania Programu BGK i KUKE zrealizowały ponad 3000 finansowań na łączną kwotę ponad 5 mld zł.

Więcej o współpracy pomiędzy KUKE a BGK:

KUKE i BGK pomagają w zagranicznej ekspansji polskich firm budowlanych

BGK i KUKE wspierają afrykański kontrakt Wieltonu

53,6 mln euro wsparcia polskiego eksportu na Ukrainie

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne